OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed oddaniem odzieży do naszej pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie odzieży.

1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego i wodnego garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne. Odzież nie posiadająca oznakowani producenta przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosimy odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.

2. Termin wykonania usługi wynosi 24h od momentu przyjęcia garderoby

3. Na życzenie Klienta realizujemy usługę w ciągu 90 minut za dodatkową opłatą w wysokości 50% do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi ekspresowej.

4. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni.

5. Usługa płatna jej z góry.

6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nie nadające się do prania wodnego i/lub chemicznego.

7. Prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam, określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i dziurek.

8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie fiseliny, guzików, ozdób, klamr, aplikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.

9. Odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.

10. Reklamacje uwzględniamy jedynie przy odbiorze garderoby.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby w chwili oddania jej do pralni (w razie sporu stwierdzona ekspertyzą rzeczoznawcy – biegłego). Koszt ekspertyzy w przypadku potwierdzenia w niej stanowiska prani ponosi Klient.

12. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, gdy plamy były stałe lub uprzednio zapierane. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.

13. Po upływie 360 dni nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.